ROLLERİMİZ 

 OYUN KURUCUSU/EKSİK ZİNCİR HALKASI 

Aileniz, varlığını halihazırda sizin olan aile şirketlerinizden veya sattığınız şirketlerinizden elde etti. Her gün, aile üyelerinizi, özel veya iş varlıklarınızı ilgilendiren farklı disiplinlerdeki: vergi, mülk planlaması, yatırımlar, varlık yönetimi, finansman, hayır işleri ve bu gibi kritik kararları almaktasınız. 

 

Bir oyun kurucusuna ihtiyacınız farklı şekillerde ve alanlarda kendini gösterebilir…. Aile bireylerinizi direk olarak ilgilendiren ve teknik olmayan hususlarda olabileceği gibi:

• Aile birliğinize destek veren bir orkestrator; fikir birliği için sistem kurucu

• “Aile değerleri, öncelikleri”’ nin belirlenip, taahhütle hayata geçmesinde koçluk

Ekibinizi ve servis tedarikçilerinizi direk olarak ilgilendiren, teknik ihtiyaçlarda da olabilir:

• Vergi, hedef ülke, yapılandırmalarda bütünsel, tarafsız bilgiyi size ulaştırma

• Varlığınızın potansiyel risklere karşı korunması; ve bu risklerin iyi belirlenmiş olması

 

En önemlisi; oyun kurucusunun ana görevi, ailenin aldığı hizmetlerin, ailenin uzun dönemli hedefleri ile uyumlu şekilde koordine edilip, ailenin çıkarlarının gözetildiğinden emin olmaktır. 


 UZMANLARIN UZMANI 

“Uzmanların uzmanı” nın ana rolü, hızlıca ve etkin olarak uzman veya uzmanları sizin için belirleyebilmesi ve süreci koordine edebilmesidir. Bunu yapabilecek yetkinlikte olması için, uzmanların uzmanının (İngilizce ifadesi ile “expert generalist”) farklı disiplinlerdeki ve farklı hedef ülkelerdeki uzmanlarla çalışarak tecrübe kazanmış olması şarttır. 


 BAŞ MİMAR 

Ailelerin %90’ ı, aile varlıklarını üçüncü nesil itibarı ile tamamını kaybetmektedirler. Araştırmalar göstermektedir ki, varlık kaybının ana sebepleri arasında, “ailelerin zamanlıca planlamayı yapamamaları”; “gerekli yapı ve sistemleri uygulamaya koymamaları”; ve en önemlisi, “aile, varlık ve miraslarının nesiller ötesi korunmasına yönelik aile içi iletişim, ortak irade ve taahhütün eksik olması” yer almaktadır.  Bu sebeple baş mimar (İngilizce ifadesi ile "The master builder") ailenin bütünsel planlamasına destek verir. 


 GÜVENİLİR DANIŞMAN 

Bir güvenilir danışman, ailenin uzun dönemli planlaması ve planın uygulanması için çalışır. Günümüzde yatırım dünyası, kısa dönemli yaklaşımların getirdiği sıkıntılar ve ailelerin uzun dönemli çıkarlarının yerini "işlem" odaklı yaklaşımın almasından muzdariptir. Uzun dönemli yaklaşımın yanısıra, bir güvenilir danışman aileye "Vizyon", "Bilgi", "Takip" hususlarında destek verir. Herhangi bir danışmanlık ilişkisinde güvenin yer alıp almadığını belirlemek için aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz: 

“Güven = (Kredibilite + Güvenilebilirlik  + Yakınlık) / Kişisel çıkar motivasyonu” ref: David H. Maister, Charles H. Green & Robert M. Galford.