MİSYON    

Sizden aldığımız önemli ana mesajlardan biri, ailenizin ve varlığınızın refahına odaklı “eksik zincir halkası”; “güvenilir danışman”; “uzmanların uzmanı” ve “baş mimar” a olan ihtiyacınız idi. Bizimle şunları paylaştınız:

“Ailemizin varlığı nesiller öncesinden gelmekte. Eksikliğini hissettiğimiz ve bizim gibi ailelere değer katabilececeğini düşündüğümüz kişi bizce, “uzmanların uzmanı”, “oyun kurucu” olarak görev alan ve işi sadece bu olan biridir. Büyük resmi (vergi, varlık yönetimi ve diğer alanlardaki) görür ve aileye hizmette bulunur.


Misyonumuz, ailenizin, varlığınızın ve mirasınızın devamlılığıdır.


 

Aileler, varlıklarını yönetirken birbirinden farklı pek çok zorluğu yönetmek durumunda olurlar ki bu yüzden başarılı aileler menfaatlerini korumak için bir “bütünsel uzman” a ihtiyaç duyarlar.  

Linda C. Mack and Michael Zeuner, aileler ve aile ofisleri için “oyun kurucu” rolünün neden çok önemli olduğunu; ideal adayda nelere bakılması gerektiğini ve ideal aday için nereye bakılması gerektiğini makalelerinde açıklamaktalar: http://www.campdenfb.com/article/missing-link-family-offices

 

 


PRENSİPLER

Varlık grubu/stratejisi farkı gözetmeden; ailenin menfaatleri ile uyumlu; ailenin ihtiyaçlarını ön planda tutan; esnek ama aynı zamanda yapılandırılmış süreç yönetimi ile değer üretimine odaklı.