AİLE ÜYELERİ OLARAK  

Aile üyeleri olarak, temel ihtiyacınız ve hedefiniz; AİLE, VARLIK ve MİRAS’ ınızı

KORUMAK ve GÜÇLENDİRMEKTİR

 

Farklı alanlarda pek çok farklı zorluk ile karşılaşmaktasınız:

• Kısa, orta, uzun dönemli ihtiyaçlarınız ve öncelikleriniz arasındaki olası bir uyumsuzluk bunun için hazırlıklı ve bilgili olmanızı zaruri hale getirir,

• Aile üyeleriniz veya varlıklarınızın olduğu farklı coğrafyaları, yapıları ilgilendiren ve günümüzde gittikçe daha da komplike hale gelen vergi ve yasal mevzuatlar,

• Dünyanın pek çok ülkesi ve bölgesinde artan jeopolitik ve makroekonomik belirsizlikler,

• Size ulaşan ürün/strateji/yatırım sunumlarının çokluğu ile vakit ve odak kaybı, 

• “Şirketler/İş” ve “Sahiplik/Yapılar” önceliklerinizin ailenize ayırmak istediğiniz kaliteli vakti çalması 

BÜTÜNSEL İHTİYAÇLAR 

• Ağaçların ötesinde ormanı görmek: “Aile”, “Varlık” ve “Miras” ınızı ilgilendiren ve birbiri ile ilintili farklı hususları birleştiren anlamlı resmin ortaya çıkması,

• Size ve ailenize en çok uyan çözümün ortaya çıkarılması yöntemi ile, tam bilginin ışığında rafine edilmiş kararlar sağlama,

• Sağlık, güvenlik, eğitim ve bu gibi ihtiyaçlarınızın bir aile varlık uzmanınca analizi  

HEDEF ÜLKE’ ye yönelik İHTİYAÇLAR

Aile üyeleri, aile varlığını ve aile şirketlerini ilgilendiren; yatırım, relokasyon, yapılandırma ihtiyaçları ve bu gibi alanlarda; pek çok farklı hedef ülke hakkında teknik ve pratik bilgi.

 

YATIRIM İHTİYAÇLARI

İlgili strateji ve varlık gruplarındaki en iyi yatırım yöneticileri, yatırım yönetim yetkinlikleri ve yatırım fırsatlarına ulaşım için küresel bilgi, 

• Farklı varlık sınıfları ve hedef ülkeleri hakkında bütünsel bilgi  

 

 

 AİLE OFİSLERİ OLARAK  

Aile ofisleri olarak, temel ihtiyaç ve hedefiniz; aile üyeleri ve liderlerinizin, AİLE, VARLIK ve MİRAS’larını KORUMAK ve GÜÇLENDİRMEKTİR

 

 

 

YATIRIM İHTİYAÇLARI

 • Pek çok sınıf ve hedef ülkelerdeki; farklı varlık stratejileri, yöneticileri, olası yatırım fırsatları hakkında sistematiksel bilgiye ihtiyacınız var,

• Halihazırda belirlemiş ve hayata geçirmiş olduğunuz yatırım stratejinize uygun işlem akışına ihtiyacınız var (ki siz oldukça fazla finansal, yasal inceleme gerektiren; taraflı bilgi içinden gerçeği ayırt etmeniz gerekecek; satış odaklı veya çıkar çatışmalı pek çok yatırım işlemi içinde kalmaktasınız),

• Sosyal yatırımları önemsiyorsunuz; nereye, nasıl tahsislendirme yapılmalıyı değerlendirme ihtiyacınız var. 

 

 

AİLE LİDERLERİNİZE yönelik İHTİYAÇLAR

•  Aile liderleriniz ve gelecek nesil liderlerinizle içerik, çıktılar ve sonraki adımlar hususunda etkin yönetişime ihtiyacınız var.

 

YASAL MEVZUATA UYUM İHTİYACI

• Yatırımlarınızı yönettiğiniz, yeni yatırım yaptığınız, yapılar kurduğunuz, varlıklarınızın olduğu pek çok farklı ülkede yasal mevzuata uyum ihtiyacınız var.